Cường Nguyễn là một họa sĩ vẽ chân dung nổi tiếng, đoạt nhiều giải thưởng hội họa và đã có các triển lãm cá nhân gây được dấu ấn ở Mỹ. Nhưng trước đó, cái tên Cường Nguyễn đã gắn liền với các biểu tượng cảm xúc (emoticon) của Yahoo!...