Google Glass có thể giúp người dùng gởi email hoặc chụp ảnh mà không cần dùng tay. Mới đây, hãng công nghệ vũ khí Tracking Point đã giới thiệu ý tưởng dùng ứng dụng mang tên ShotView nhằm kết hợp Google Glass với ống ngắm của súng trường cho phép...