1. Nhận biết theo chủng loại sản phẩm: – Các loại sách báo, tạp chí, tờ rơi, leaflet, brochure, hộp giấy… nói chung là ấn phẩm thông thường in trên giấy thì đều là in offset. – Các loại bao bì màng nhựa: túi bánh kẹo, mì gói, xà bông...