Tag Archives: nước uống

Sách… uống được!

  THE DRINKABLE BOOK – SÁCH UỐNG ĐƯỢC! • • • Là một sản phẩm thân thiện môi trường, thực chất nó là một tấm lọc nước, từ nước bẩn thành nước uống được. Đây là một giải pháp để truyền thông việc vệ sinh thực phẩm và nước uống...

Alphabet Cans

Nhiều lúc tụ họp bạn bè. trong một lúc mất chú ý, bạn thường quên mất đâu là lon nước của mình, khi có nhiều lon nước giống nhau. Lon-ký-tự có thể giải quyết vấn đề này. Hai mươi bốn chữ cái trên nắp lon, đơn giản bằng cách xoay...