Một logo tuyệt vời sẽ gói gọn tính cách và lời hứa của doanh nghiệp vào đó. Một số logo phổ biến nhất trên thế giới đã có khởi đầu khiêm tốn trước khi trở thành những biểu tượng không bao giờ phai trong lòng người dùng. Logo là một...