Nếu bạn có một thiết kế tối giản theo kiểu một tấm hình, một logo, và một dòng tiêu đề, thì việc chọn màu cho tiêu đề/tựa đề cho layout này có thể áp dụng một cách đơn giản, không cần nắm vững kiến thức về màu: màu tiêu đề/tựa đề...