Nhiều lúc tụ họp bạn bè. trong một lúc mất chú ý, bạn thường quên mất đâu là lon nước của mình, khi có nhiều lon nước giống nhau.
Lon-ký-tự có thể giải quyết vấn đề này. Hai mươi bốn chữ cái trên nắp lon, đơn giản bằng cách xoay phần nhẫn lon tạo thành mũi tên trỏ vào một ký tự. Ký tự này có thể liên đới tới bạn: tên thật, nick name, v.v… Cũng thú vị đấy chứ!
Giải pháp này đoạt được giải thưởng thiết kế hằng năm của red dot design. Mời bạn ghé thăm trang của nhà thiết kế: https://www.behance.net/gallery/16955843/Alphabet-Cans
Lẩu Đì-zai 2014.
0

Comments

comments