Khi bạn nhìn những bức ảnh dưới đây, và bạn tin rằng đây là ảnh chụp!
Và trông bạn sẽ rất ngố, khi những bức ảnh dưới đây là những bức ảnh tạo ra bởi các họa sỹ CG (công cụ máy tính – Computer Generate), không phải ảnh chụp!

Cùng xem nhé!

1. Snow by BlackRainbow

snow

 

2. Green Woods by major4z

green_woods

 

 

3. Basking in the Sun by MatejMo

basking_in_the_sun_by_matejmo-d4zfxk8

 

4. Type/Variant House by Enrico Cerica

type_variant_house

 

5. Hands of a Mechanic by DeaDEnD

hands_of_a_mechanic

 

6. Frog by Manuel Peter

frog

 

 

7. Afterparty by Gleb Alexandrov

afterparty

 

 

8. Skin in Cycles, Emily 2.1 by ismaelfuentes

Emily_by_IsmaelFuentes2015_Det

 

 

9. Alpha Test Room by Enrico Cerica

alpha_test_room

 

 

 

10. Breakfast by José Rozúa

Break-fast

 

11. Magic Bullet by Enrico Cerica

magic_bullet

 

 

12. Modern House by Sebastian Zapata

modern_house

 

 

 

13. River Side by Enrico Cerica

river_side

 

 

14. Lake House by kless

lake_house

 

15. Big City Sensory Overstimulation by Gleb Alexandrov

big_city

 

Nguồn: Blenderguru

0

Comments

comments