Category Archives: Sáng tạo độc đáo

15 tác phẩm CG SIÊU TẢ THỰC!

Khi bạn nhìn những bức ảnh dưới đây, và bạn tin rằng đây là ảnh chụp! Và trông bạn sẽ rất ngố, khi những bức ảnh dưới đây là những bức ảnh tạo ra bởi các họa sỹ CG (công cụ máy tính – Computer Generate), không phải ảnh chụp!...

Sách… uống được!

  THE DRINKABLE BOOK – SÁCH UỐNG ĐƯỢC! • • • Là một sản phẩm thân thiện môi trường, thực chất nó là một tấm lọc nước, từ nước bẩn thành nước uống được. Đây là một giải pháp để truyền thông việc vệ sinh thực phẩm và nước uống...

Alphabet Cans

Nhiều lúc tụ họp bạn bè. trong một lúc mất chú ý, bạn thường quên mất đâu là lon nước của mình, khi có nhiều lon nước giống nhau. Lon-ký-tự có thể giải quyết vấn đề này. Hai mươi bốn chữ cái trên nắp lon, đơn giản bằng cách xoay...
Page 1 of 212